Sinterklaas lootjes trekken

Lootjes.org

Online Lootjes Trekken

♦ SNEL ♦ MAKKELIJK ♦ GRATIS

Privacyverklaring

Inleiding

De Privacyverklaring van Lootjes.org verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken van gebruikers van Lootjes.org. We willen hiermee duidelijkheid verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken en beschermen, en welke rechten u heeft inzake uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij gebruik van de dienst "Lootjes trekken" legt Lootjes.org persoonsgegevens vast. Van de deelnemers worden de volgende gegevens opgeslagen: voornaam, e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om e-mails te kunnen zenden m.b.t. de deelname aan het loten en het bekendmaken van het lootje.

Bescherming persoonsgegevens

Lootjes.org is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van groot belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Lootjes.org spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Lootjes.org is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Lootjes.org.

Externe websites

Op de website van Lootjes.org treft u links aan naar andere websites. Lootjes.org kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Hetzelfde is van toepassing op externe websites die de Sinterklaas Gedichten Generator via een iFrame hebben ingesloten. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookies

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze Cookieverklaring.

Vragen

We helpen u graag verder als u inzage wilt in uw gegevens of uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen. Voor deze en andere vragen over deze Privacyverklaring kunt u een e-mail sturen naar privacy@lootjes.org.

Wijzigingen

Lootjes.org behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

Lootjes.org
11-12-2019